Obavještenje o upisu i uslovi upisa Podgorica

OBAVJEŠTENJE O UPISU

Poštovani roditelji,

Dragi učenici,

Obavještavamo vas da će školska 2021/2022 godina početi 1. septembra u skladu sa Školskim kalendarom.

Složene okolnosti, usled jos prisutne pandemije, i ove godine diktiraće realizaciju plana i programa sa već stečenim iskustvom te smo u tom smislu odlučili da :

 1. upis u školu obavimo od 1. i 2. septembra ( do 10. septembra za nove učenike ) u prostorijama škole od 17 h do 20 h.
 1. septembar i oktobar u malim grupama organizujemo časove u školi i na otvorenom što više je moguće ( prateći razvoj epidemiološke situacije/prilagodjavajući se istoj).
 1. formiramo odeljenja prema planu realizacije novog projekta, osmišljenog za aktuelne uslove rada

( maksimalno poštujući preporuke ).

 1. časove realizujemo u punom trajanju, kao i prošle godine.
 1. pored realizacije redovne nastave organizujemo realizaciju projekta " World of fairytales" ( kojim će rukovoditi prof. Katja Petrovska) i master class pedagoga iz Njemačke.

Ovih 5 tačaka za zlatnu peticu izdržljivosti u napredovanju u ovako složenim okolnostima krunisaćemo projektom "World of fairytales" u decembru, sve vrijeme biti u društvu omiljenih junaka iz bajki, koje će

profesori za vas interpretirati/koreografisati u baletskom iskazu. Koreografske minijature daće priliku učenicima starijih razreda da ponesu solističke uloge a najmladjima da budu predivan ansambl.

Želimo vam srećan i uspješan rad !

U prilogu je raspored .

 

PONEDELJAK

SRIJEDA

PETAK

PREDŠKOLSKO 1 I 2

16 :30-17 :15

16 :30-17 :15

16 :30-17 :15

PREDŠKOLSKO 3 I PRVI RAZRED

17 :15-18 :15

17 :15-18 :15

17 :15-18 :15

DRUGI, TREĆI I ČETVRTI RAZRED

18 :15-19 :15

18 :15-19 :15

18 :15-19 :15

PETI, ŠESTI I MASTER RAZRED

19 :15-20 :15

19 :15-20 :15

19 :15-20 :15

 

USLOVI UPISA

 1. Za upis je potrebno :

       - Popuniti upisni formular (anketni list)

       - Izvod iz matične knjige rodjenih

       - Svjedočanstvo o završenom razredu ( ukoliko je djevojčica već pohadjala školu)

       - Upoznati se sa Kodeksom ponašanja I opštim uslovima sticanja osnovnog baletskog obrazovanja

       - Uplata 5€ za upisninu

 1. Upis će se u sve tri škole obaviti 1.i 2. septembra. Za nove učenike do 10. septembra od 17 do 20 h u prostorijama škola.
 1. Ugovor o sticanju baletskog obrazovanja imaće male korekcije u smislu plaćanja 20% školarine , a ostalo u mjesečnim ratama.
 1. Zbog velikog deficita, koji Škola stvara, postojeće progresivne stipendije biće zadržane na prošlogodišnjem nivou.
 1. Cijene školarine po razredima na mjesečnom nivou iznose:

        - predškolsko  1  35€

        - predškolsko  2  40€

        - predškolsko  3  40€

        - prvi razred        40€

        - drugi razred      50€

        - treći razred       50€

        - četvrti razred    60€

        - peti razred         60€

        - šesti razred        60€

        - master razred    60€

Roditelj je u obavezi da pažljivo sagleda i procijeni mogućnost nastavka školovanja, kako bi Škola preduzela veliku odgovornost angažmana profesora iz inostranstva i nastavila da ispunjava svoje

odgovornosti.

Naš zajednički angažman treba da opravda sredstva, koje Patron škole ulaže na godišnjem nivou.

Za sve dodatne informacije budite slobodni da se obratite sekretarima Škola i direktoru lično na telefone:

Podgorica - Daliborka Kalezić   067390720

Bar - Ljiljana Kukić                   063206851

Nikšić- Marko Rakočević          068503153

Direktor Škole Vanja Pantović   067082182

 

Obavještenje o upisu i uslovi upisa Bar

OBAVJEŠTENJE O UPISU

Poštovani roditelji,

Dragi učenici,

Obavještavamo vas da će školska 2021/2022 godina početi 1. septembra u skladu sa Školskim kalendarom.

Složene okolnosti, usled jos prisutne pandemije, i ove godine diktiraće realizaciju plana i programa sa već stečenim iskustvom te smo u tom smislu odlučili da :

 1. upis u školu obavimo od 1. i 2. septembra ( do 10. septembra za nove učenike ) u prostorijama škole od 17 h do 20 h.
 1. septembar će biti mjesec vraćanja u formu ( prateći razvoj epidemiološke situacije/prilagodjavajući se istoj).
 1. oktobar- formiramo odeljenja prema planu realizacije novog projekta, osmišljenog za aktuelne uslove rada ( maksimalno poštujući preporuke ).
 1. časove realizujemo u punom trajanju, kao i prošle godine.
 1. pored realizacije redovne nastave organizujemo realizaciju projekta " World of fairytales" ( kojim će rukovoditi prof. Katja Petrovska) i master class pedagoga iz Njemačke.

Ovih 5 tačaka za zlatnu peticu izdržljivosti u napredovanju u ovako složenim okolnostima krunisaćemo projektom "World of fairytales" u decembru, sve vrijeme biti u društvu omiljenih junaka iz bajki, koje će

profesori za vas interpretirati/koreografisati u baletskom iskazu. Koreografske minijature daće priliku učenicima starijih razreda da ponesu solističke uloge a najmladjima da budu predivan ansambl.

Želimo vam srećan i uspješan rad !

U prilogu je raspored .

 

UTORAK

ČETVRTAK

PREDŠKOLSKO 1 I 2

16 :00-17 :00

16 :00-17 :00

PRVI I DRUGI RAZRED

17 :00-18 :00

17 :00-18 :00

TREĆI I ČETVRTI RAZRED

18 :00-19 :00

18 :00-19 :00

SREDNJA GRUPA  I MASTER RAZRED

19 :00-20 :00

19 :00-20 :00

 

USLOVI UPISA

 1. Za upis je potrebno :

       - Popuniti upisni formular (anketni list)

       - Izvod iz matične knjige rodjenih

       - Svjedočanstvo o završenom razredu ( ukoliko je djevojčica već pohadjala školu)

       - Upoznati se sa Kodeksom ponašanja I opštim uslovima sticanja osnovnog baletskog obrazovanja

       - Uplata 5€ za upisninu

 1. Upis će se u sve tri škole obaviti 1.i 2. septembra. Za nove učenike do 10. septembra od 17 do 20 h u prostorijama škola.
 1. Ugovor o sticanju baletskog obrazovanja imaće male korekcije u smislu plaćanja 20% školarine , a ostalo u mjesečnim ratama.
 1. Cijene školarine po razredima na mjesečnom nivou iznose:

        - predškolsko  1  35€

        - predškolsko  2  35€

        - prvi razred        40€

        - drugi razred      40€

        - treći razred       40€

        - četvrti razred    50€

        - peti razred         50€

        - šesti razred        50€

        - master razred    60€

Roditelj je u obavezi da pažljivo sagleda i procijeni mogućnost nastavka školovanja, kako bi Škola preduzela veliku odgovornost angažmana profesora iz inostranstva i nastavila da ispunjava svoje odgovornosti.

Naš zajednički angažman treba da opravda sredstva, koje Patron škole ulaže na godišnjem nivou.

Za sve dodatne informacije budite slobodni da se obratite sekretarima Škola i direktoru lično na telefone:

Podgorica - Daliborka Kalezić   067390720

Bar - Ljiljana Kukić                   063206851

Nikšić- Marko Rakočević          068503153

Direktor Škole Vanja Pantović   067082182

 

Obavještenje o upisu i uslovi upisa Niksić

OBAVJEŠTENJE O UPISU

Poštovani roditelji,

Dragi učenici,

Obavještavamo vas da će školska 2021/2022 godina početi 1. septembra u skladu sa Školskim kalendarom.

Složene okolnosti, usled jos prisutne pandemije, i ove godine diktiraće realizaciju plana i programa sa već stečenim iskustvom te smo u tom smislu odlučili da :

 1. upis u školu obavimo od 1.  septembra ( do 10. septembra za nove učenike ) u prostorijama škole od 17 h do 20 h. Prvi čas biće u subotu 4.septembra.
 1. septembar će biti mjesec vraćanja u formu ( prateći razvoj epidemiološke situacije/prilagodjavajući se istoj).
 1. oktobar- formiramo odeljenja prema planu realizacije novog projekta, osmišljenog za aktuelne uslove rada ( maksimalno poštujući preporuke ).
 1. časove realizujemo u punom trajanju, kao i prošle godine.
 1. pored realizacije redovne nastave organizujemo realizaciju projekta " World of fairytales" ( kojim će rukovoditi prof. Katja Petrovska) i master class pedagoga iz Njemačke.

Ovih 5 tačaka za zlatnu peticu izdržljivosti u napredovanju u ovako složenim okolnostima krunisaćemo projektom "World of fairytales" u decembru, sve vrijeme biti u društvu omiljenih junaka iz bajki, koje će

profesori za vas interpretirati/koreografisati u baletskom iskazu. Koreografske minijature daće priliku učenicima starijih razreda da ponesu solističke uloge a najmladjima da budu predivan ansambl.

Želimo vam srećan i uspješan rad !

U prilogu je raspored .

 

SUBOTA

PREDŠKOLSKI RAZRED

11 :00-12 :00

TREĆI I ČETVRTI RAZRED

12 :00-13 :00

PETI I ŠESTI RAZRED

13 :00-14:30

 

USLOVI UPISA

 

 1. Za upis je potrebno :

       - Popuniti upisni formular (anketni list)

       - Izvod iz matične knjige rodjenih

       - Svjedočanstvo o završenom razredu ( ukoliko je djevojčica već pohadjala školu)

       - Upoznati se sa Kodeksom ponašanja I opštim uslovima sticanja osnovnog baletskog obrazovanja

       - Uplata 5€ za upisninu

 1. Upis će se u sve tri škole obaviti 1.i 2. septembra. Za nove učenike do 10. septembra od 17 do 20 h u prostorijama škola.
 1. Ugovor o sticanju baletskog obrazovanja imaće male korekcije u smislu plaćanja 20% školarine , a ostalo u mjesečnim ratama.
 1. Cijena školarine na mjesečnom nivou iznosi 35€.

Roditelj je u obavezi da pažljivo sagleda i procijeni mogućnost nastavka školovanja, kako bi Škola preduzela veliku odgovornost angažmana profesora iz inostranstva i nastavila da ispunjava svoje

odgovornosti.

Naš zajednički angažman treba da opravda sredstva, koje Patron škole ulaže na godišnjem nivou.

Za sve dodatne informacije budite slobodni da se obratite sekretarima Škola i direktoru lično na telefone:

Podgorica - Daliborka Kalezić  067390720

Bar - Ljiljana Kukić                 063206851

Nikšić- Marko Rakočević        068503153

Direktor Škole Vanja Pantović 067082182

 

Raspored časova

1

2

3

4

OBAVJEŠTENJE

bar

bar2

pg

pg2

nk

nk2

VAŽNO SAOPŠTENJE

Poštovani roditelji,
U skladu sa zvaničnim obavještenjem Vlade Crne Gore i Ministarstva prosvjete nastava se obustavlja najmanje 15 dana , počev od ponedeljka 16. marta. Bićete blagovremeno obaviješteni o nastavku rada škole.


Srdačan pozdrav,
Uprava škole

 

NAŠI NOVI GOSTUJUĆI PROFESORI ELENA PETRICHENKO & SERGEY CHUMAKOV

viber_image_2020-01-27_10-30-40-11.jpgviber_image_2020-01-27_10-30-41-11.jpgviber_image_2020-01-27_10-30-371.jpgviber_image_2020-01-27_10-30-381.jpgviber_image_2020-01-27_10-30-401.jpgviber_image_2020-01-27_10-30-411.jpg

VAŽNO SAOPŠTENJE

FULBRIGHT SPECIALIST PROF. DANITA EMMA

( POD POKROVITELJSTVOM VLADE USA)

BORAVIĆE I PREDAVATI U NAŠOJ ŠKOLI 6 NEDELJA.

PONOSNI SMO ŠTO JE NAŠA ŠKOLA IZABRANA.

 

 

31599839 2142506632663234 2457694253728399360 o

 i XRKXtSd X3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBAVJEŠTENJE

PEPELJUGA ZETSKI DOM CETINJE 29.11.2019. U 19h

PEPELJUGA KULTURNI CENTAR BAR 01.12.2019. U 19h

 

SOLISTI :

SUN PENGXIANG (PRINC)

WANG ZEYU (PEPELJUGA)

SUN_PENGXIANG.jpgSUN_PENGXIANG_2.jpgSUN_PENGXIANG_3.jpgWANG_ZEYU1.jpgWANG_ZEYU_2.jpg

 

01.12.2019. GODINE KULTURNI CENTAR BAR PREDSTAVA „PEPELJUGA“

01.12.2019. GODINE
KULTURNI CENTAR BAR
PREDSTAVA „PEPELJUGA“

 

13:45h OKUPLJANJE ISPRED ŠKOLE
14:00h POLAZAK ZA BAR
15:30-18:00h PROBA
17:00-DOLAZAK UVERTIRE I MIŠEVA –BAR- (KASALICA DAŠA, ŠKULETIĆ NIKOLINA, ŠLJIVANČANIN TEODORA, MILJIĆ VASILISA, VUKOVIĆ NINA,MILATOVIĆ LOLA, RABRENOVIĆ MIŠA)
18:00h PRIPREMA
19:00h PREDSTAVA
20:30h POVRATAK ZA PODGORICU

 

 

30.11.2019. GODINE KIC BUDO TOMOVIĆ SNIMANJE PREDSTAVE „PEPELJUGA“ ZA RTCG

30.11.2019. GODINE
KIC BUDO TOMOVIĆ
SNIMANJE PREDSTAVE „PEPELJUGA“ ZA RTCG

 

09:30h DOLAZAK DJECE
UVERTIRA: PREDŠKOLSKO 2 I PREDŠKOLSKO 3 (DJURAŠKOVIĆ TIJANA, KONATAR HANA, DRANISNIKOVA ANTONINA, DJOKIĆ LARA, ŠIŠEVIĆ DARIJA, KASALICA DAŠA, ŠKULETIĆ NIKOLINA, KNEŽEVIĆ ANA, ŠLJIVANČANIN TEODORA, VUKOVIĆ NINA, LAKIĆ HANA, MILJIĆ VASILISA, LJUMOVIĆ LENA, MITROVIĆ LENA)
MIŠEVI: PRVI RAZRED (MILATOVIĆ LOLA, RABRENOVIĆ MIŠA, RADULOVIĆ SARA, SEKULIĆ ANIKA, VANESA LEON GAGIĆ, RAJOVIĆ ANIKA, ANNABELLA VERONIKA JANE, KORNYUKHINA ALEKSANDRA, LJUMOVIĆ STAŠA, BEŠIĆ ASJA)
II, III, IV, V, VI, MASTER PODGORICA, SREDNJA GRUPA BAR I MASTER BAR
10:00h PROBA
11:00h SNIMANJE PREDSTAVE „PEPELJUGA“
PRELIMINARNO BI ZAVRŠILI OKO 13, 13:30 h.

 

 

 

29.11.2019. GODINE KIC BUDO TOMOVIĆ SNIMANJE ZA NOVOGODIŠNJI PROGRAM

29.11.2019. GODINE
KIC BUDO TOMOVIĆ
SNIMANJE ZA NOVOGODIŠNJI PROGRAM

 

10:00h DOLAZAK DJECE ( PREDŠKOLSKO 2, PREDŠKOLSKO 3 I PRVI RAZRED)

11:00h SNIMANJE NOVOGODIŠNJEG PROGRAMA
( MRAK, NOVA GODINA, ZVIJEZDE PADALICE)

PRELIMINARNO ZAVRŠETAK OKO 13h.

 

 

29.11.2019. GODINE ZETSKI DOM - CETINJE PREDSTAVA „PEPELJUGA“

29.11.2019. GODINE
ZETSKI DOM-CETINJE
PREDSTAVA „PEPELJUGA“

 

13:45h OKUPLJANJE ISPRED ŠKOLE
14:00h POLAZAK NA CETINJE
15:00-18:00h PROBA
17:00h DOLAZAK MIŠEVA NA CETINJE (LOLA MILATOVIĆ, MIŠA RABRENOVIĆ, SARA RADULOVIĆ, ANIKA SEKULIĆ, VANESA LEON GAGIĆ, ANIKA RAJOVIĆ)

 

 

OBAVJEŠTENJE

page0001

OBAVJEŠTENJE UPIS page0001

PG RASPORED časova septembar 2019 novi page0001

PG RASPORED časova septembar 2019 novi page0002

PG RASPORED časova septembar 2019 novi page0003

NIKSIC RASPORED CASOVA septembar 2019 page0001